Documenten

Beleidsplan 2020-2022

Het beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop onze organisatie het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Hier tref je het beleidsplan 2020-2022 aan.

Privacyverklaring

SUN Weert hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd. Hier vind je onze privacyverklaring.

Integriteitsprotocol

Stichting Urgente Noden Weert is een instelling, die de status van algemeen nut beoogde instelling (ANBI) heeft verkregen. In het kader van de richtlijnen voor het verkrijgen van deze status dienen bestuursleden en medewerkers te voldoen aan de door de overheid vastgestelde integriteitseisen. Hier is ons integriteitsprotocol te lezen.

Jaarverslagen

In onze jaarverslagen leggen wij verantwoording af voor onze activiteiten in het afgelopen jaar. Hier vind je onze jaarverslagen.