Veelgestelde vragen

Wat is dit voor stichting?

Stichting Urgente Noden Weert is een samenwerkingsverband van geldgevende fondsen en donateurs, lokale overheid en hulpverlenende organisaties.

Wat doet Stichting Urgente Noden Weert?

Het fonds geeft financiële hulp aan inwoners van Weert , die in een acute financiële noodsituatie verkeren en niet meer of niet voldoende in aanmerking komen voor een (wettelijke) voorliggende voorziening, zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand. Zie voor ‘voorliggende voorzieningen’: Minimabeleid Weert

Kan door iedereen een aanvraag worden ingediend?

Nee, aanvragen gaan altijd via professionele hulpverleners van een instelling voor maatschappelijke hulp- of dienstverlening. Onze opdracht is om de hulpverleners te helpen om tijdig, effectief en efficiënt bij te springen in urgente individuele noodsituaties van hun cliënten. Zij hebben direct contact met de cliënt en kunnen daardoor de noodzakelijke hulp het beste beoordelen. Een goed onderbouwde aanvraag is hierbij een voorwaarde.

Wie kunnen aanvragen indienen?

Uitsluitend professionele hulp- en dienstverleners kunnen voor hun cliënten een aanvraag indienen bij het fonds. De toegekende bijdrage wordt uitbetaald aan de aanvragende instelling of rechtstreeks aan het bedrijf waarvan een offerte is ingediend. SUN Weert maakt de bijdrage nooit rechtstreeks over op de rekening van de cliënt. Als er sprake is van bewindvoering, kunnen we de gift op de beheerrekening van de cliënt storten

Binnen welke termijn kan worden geholpen?

Dit hangt af van de urgentie en de juiste, volledige informatie van de hulpvraag. Bij hoge urgentie kan dit zo nodig al binnen 24 uur.

Waarvoor kan een financiƫle bijdrage worden aangevraagd?

Noodzakelijke kosten kunnen op verschillende manieren worden aangegeven. De noodzaak wordt voor elke cliënt individueel vastgesteld. Het gaat echter altijd om een éénmalige uitkering voor een bepaalde besteding. Bij noodzakelijke bestaanskosten kan gedacht worden aan leefkosten om het eind van de maand te halen, het voorkomen van huisuitzetting of afsluiting van energie of water. Andere kosten kunnen zijn: extra kosten voor onderwijs, noodzakelijke huishoudelijke apparaten en kosten voor woninginrichting.

Welke bedragen worden uitgekeerd?

De hoogte van onze gift hangt af van de hulpvraag. Het bedrag ligt meestal tussen de €100 en €750. Als een hogere bijdrage nodig is, kunnen ook andere fondsen door de hulpverlener worden benaderd. Vaak beslissen de fondsen dan in onderling overleg over de aanvraag.

Hoe is de privacy geregeld?

SUN Weert hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd. Hier vind je onze privacyverklaring.

Blijft er geld aan de strijkstok hangen?

Iedere bijdrage die door fondsen of donateurs gegeven wordt, komt volledig ten goede aan hulp aan inwoners. De gemeente Weert ondersteunt ons met een subsidie voor de personeels- en kantoorkosten.