Integriteitsprotocol

Stichting Urgente Noden Weert is een instelling, die de status van algemeen nut beoogde instelling (ANBI) heeft verkregen. In het kader van de richtlijnen voor het verkrijgen van deze status dienen bestuursleden en medewerkers te voldoen aan de door de overheid vastgestelde integriteitseisen. Concreet betekent dit dat geen van de bestuursleden en medewerkers van SUN Weert is veroordeeld voor een misdrijf dat is gepleegd:

  • waarvan de veroordeling minder dan 4 jaar geleden plaatsvond
  • waarvan het misdrijf een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert

Bestuursleden en medewerkers van SUN Weert overleggen vóór hun benoeming een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Indien bestuursleden of medewerkers tijdens de periode van de uitoefening van één van deze de functies worden veroordeeld voor een misdrijf, wordt de betreffende persoon ontheven van alle functies bij SUN Weert. Bestuursleden ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van SUN Weert.

Tot SUN Weert wenden zich organisaties met verzoeken betreffende personen in een kwetsbare situatie. Bestuursleden en medewerkers van SUN Weert zijn zich bewust van hun plicht tot geheimhouding van de aan hen toevertrouwde informatie en de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. Zij zijn zich ook bewust van hun verantwoordelijkheid voor de beveiliging van informatie en informatie-dragers. De plicht tot geheimhouding van informatie loopt door na afloop van de werkzaamheden voor SUN Weert.

Bestuursleden beoordelen de aanvragen onafhankelijk en onpartijdig, betrouwbaar en zorgvuldig. Bestuursleden onthouden zich van het beoordelen van of beïnvloeden van de beoordeling van een aanvraag die een familielid of andere naaste betreft. Een mogelijke belangenverstrengeling wordt direct na de constatering en ongevraagd gemeld aan de overige bestuursleden.

Vastgesteld door het bestuur van SUN Weert op 1 januari 2020.