Voor wie?

De éénmalige financiële bijdrage is bedoeld voor inwoners van de gemeente Weert die in acute financiële nood zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op een (aanvullende) uitkering of enige andere regeling vanuit het Rijk of de gemeente. 

Wie kan aanvragen?

Alleen professionele hulpverleners kunnen voor mensen die in Weert wonen een aanvraag indienen. Een professionele hulpverlener is op de hoogte van de situatie van zijn/haar cliënt en kan een goede afweging maken voordat er een aanvraag wordt ingediend. De professionele hulpverlener kan tevens een goede motivatie op papier zetten.

Hoeveel kun je aanvragen?

We geven hulp in de vorm van een éénmalige gift van maximaal € 750,- . Voor bijzondere aanvragen die groter zijn dan € 750,- wordt soms in overleg met andere fondsen een uitzondering gemaakt.

De professionele hulpverlener kan een aanvraag doen voor verschillende zaken. 
Een éénmalige bijdrage voor bijvoorbeeld:

  • Woninginrichting
  • Huishoudelijke apparatuur
  • Kleding
  • Levensonderhoud (éénmalig, dus niet structureel)
  • Medische kosten
  • Kosten voor studie of school

Voorbeelden van aanvragen

Op deze pagina worden enkele voorbeelden van aanvragen bij SUN Weert beschreven.

Eénmalige gift

De gift is éénmalig. Dat betekent dat we geen regelmatig terugkerende kosten vergoeden. Denk hierbij aan terugkerende kosten voor levensonderhoud, huisvesting of vervoer. Uitzonderingen zijn mogelijk, neem contact op met ons bureau voor overleg.

Beoordeling van aanvragen

Bij aanvragen die ingediend worden bij SUN Weert wordt gekeken of alle andere opties zijn bekeken en/of afgewezen. Wij kijken ook of er gebruik gemaakt is van voorliggende voorzieningen. Het is dus belangrijk om op de hoogte te zijn van verschillende regelingen. Bekijk de informatie op de website van de gemeente Weert over het Minimabeleid.

Hulp nodig bij de aanvraag?

Als je er niet uit komt, kun je vooraf de aanvraag per mail aan ons voorleggen via info@sunweert.nl. Je kunt ons ook bellen op 06-269 31 086 voor overleg.