Welkom op de website van SUN Weert. SUN staat voor Stichting Urgente Noden. We zijn een lokale stichting die mensen in acute financiële nood steunt. We doen dat onafhankelijk, maar in nauwe samenwerking met professionele hulpverleners en de gemeente Weert. Hoe we dat doen en voor wie, dat leest u op deze site.

SUN Weert heeft geen eigen middelen. We kunnen ons werk doen dankzij de steun van onze donateurs (ondernemers, fondsen en particulieren). Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden om SUN Weert financieel te ondersteunen? Neem dan contact met ons op via info@sunweert.nl of bel 06-269 31 086.

De gemeente Weert subsidieert ons in de kosten voor kantoor en het salaris van onze coördinator. De rest van het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Dat maakt het mogelijk dat 100% van de donaties terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben.

De noodhulp van SUN kan alleen aangevraagd worden door professionele hulpverleners, zoals Jeugdhulp, GGZ, instellingen voor thuiszorg of vluchtelingenwerk. Woont uw cliënt niet in de gemeente Weert, maar wilt u toch gebruik maken van financiële noodhulp?  Kijk dan op de website van SUN Nederland: www.sunnederland.nl. Hulpverleners uit meer dan 100 gemeenten doen al een beroep op een noodhulpbureau. Daarin werken de gemeente Weert, donateurs, fondsen en kerken en dienstverleningsorganisaties samen.