Waarom

SUN Weert helpt laagdrempelig

Armoede in Nederland

Jaarlijks komen er in Nederland 100.000 huishoudens in financiële problemen. De oorzaken daarvan zijn heel verschillend. Gelukkig zijn er professionele hulpverleners die deze huishoudens helpen en is armoedebestrijding een belangrijke taak van onze lokale overheid. Maar soms is dit financieel niet toereikend, bijvoorbeeld omdat er haast geboden is, of omdat er wetten of regels in de weg staan.

SUN helpt laagdrempelig

Dan is het goed om te weten dat SUN Weert er is. SUN Weert werkt samen met professionele hulpverleners, de gemeente en donateurs om mensen in acute financiële nood te helpen. De hulp is in principe éénmalig en kan alleen aangevraagd worden door professionele hulpverleners. SUN Weert is onafhankelijk en helpt laagdrempelig en snel, als de bestaande voorzieningen tekortschieten.

Maatwerk

Wetten en regels zijn er natuurlijk niet voor niets. Maar soms werken ze belemmerend. SUN Weert hoeft zich niet, zoals een gemeente, te houden aan principes van rechtmatigheid of het gelijkheidsbeginsel. SUN kan iedere individuele aanvraag in overleg met hulpverleners en donateurs behandelen op basis van eigen afweging. Omdat het leven niet altijd loopt zoals je wilt, omdat er haast is of simpelweg omdat iemand een derde kans verdient.

Een klein bedrag als vangnet, springplank of smeerolie

De borg voor de huur van een woning, de boodschappen in afwachting tot de bijstand is goedgekeurd of de betaling van een taxatierapport als start van de aflossing van een schuld… enkele voorbeelden van situaties waarin een relatief klein bedrag een groot verschil kan maken voor een nieuwe start. Een bedrag van €50,- euro tot in principe een maximum van €750,- kan als vangnet dienen, het kan een springplank zijn voor een nieuwe start, of de smeerolie om weer hulp te accepteren van instanties.