Voorbeelden casussen

Overig - Borg

Cliënt heeft sinds kort eigen woonruimte gevonden. Hij heeft reeds al een bijdrage uit de voorliggende voorziening gekregen (bijzondere bijstand voor de inrichting) maar beschikt momenteel niet over financiële middelen om de borg te voldoen. SUN Weert kent een gift toe.

Schuldaflossing - taxatierapport

Een gezin kampt door omstandigheden met een behoorlijke schuld. Het huis moet getaxeerd worden. Dit is een voorwaarde om een schuldhulpverleningstraject te kunnen starten. Zij hebben geen geld voor de taxatie. De waarde van het huis laten bepalen biedt perspectief, zij starten dan met een schuldhulpverleningstraject. SUN Weert kent een gift toe zodat er een taxatierapport kan worden opgesteld.

Levensonderhoud - boodschappen

Een jongeman is nog in afwachting van zijn bijstandsuitkering waar hij over een paar dagen uitsluitsel over krijgt. Hij heeft momenteel geen inkomen en kan geen boodschappen doen. SUN Weert ondersteunt zodat deze jongen de noodzakelijke boodschappen kan aanschaffen en het weekend kan overbruggen.