Voorbeelden casussen

Overig - Borg

Cliënt heeft sinds kort eigen woonruimte gevonden. Hij heeft reeds al een bijdrage uit de voorliggende voorziening gekregen (bijzondere bijstand voor de inrichting) maar beschikt momenteel niet over financiële middelen om de borg te voldoen. SUN Weert kent een gift toe.

Schuldaflossing - Taxatierapport

Een gezin kampt door omstandigheden met een behoorlijke schuld. Het huis moet getaxeerd worden. Dit is een voorwaarde om een schuldhulpverleningstraject te kunnen starten. Zij hebben geen geld voor de taxatie. De waarde van het huis laten bepalen biedt perspectief, zij starten dan met een schuldhulpverleningstraject. SUN Weert kent een gift toe zodat er een taxatierapport kan worden opgesteld.

Levensonderhoud - Boodschappen

Een jongeman is nog in afwachting van zijn bijstandsuitkering waar hij over een paar dagen uitsluitsel over krijgt. Hij heeft momenteel geen inkomen en kan geen boodschappen doen. SUN Weert ondersteunt zodat deze jongen de noodzakelijke boodschappen kan aanschaffen en het weekend kan overbruggen.

Overig - Wasserette

Meneer wordt in de eerste Corona-lockdown in zeer verwarde toestand opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft geen netwerk. De kleding van meneer is zwaar bevuild. Meneers hulpverlener vindt een wasserette die bereid is de kleding te wassen conform de RIVM-maatregelen. Er wordt een gift toegekend voor het wassen van de kleding en de aanschaf van nieuw ondergoed. Meneer komt helaas te overlijden waardoor een deel van de gift wordt teruggestort.

Juridische kosten/leges - Identiteitsbewijs

Mevrouw zit sinds de coronacrisis zonder werk. Zij was daarvoor net een eigen bedrijf gestart. Mevrouw heeft geen uitkering durven aanvragen. Inmiddels is zij via een omweg bij de hulpverlener terecht gekomen en deze vraagt meteen een uitkering aan samen met mevrouw. Deze aanvraag stagneert omdat mevrouw geen geldig identiteitsbewijs heeft. SUN Weert kent een eenmalige gift toe voor het paspoort, de foto’s en treinreis naar de ambassade in Den Haag.

 

Studie - Inburgering

Mevrouw kan een factuur van de inburgeringsschool niet bekostigen omdat haar lening van DUO op is. SUN Weert kent een gift toe om een deel van de factuur te betalen, mevrouw betaalt zelf ook een deel met het vakantiegeld dat ze heeft ontvangen. Mevrouw moet hierna nog 75 uur les volgen om 600 uur les te hebben gevolgd. De gemeente zal deze kosten voor haar rekening nemen. De gift van SUN biedt perspectief. Mevrouw kan vrijstelling krijgen voor de inburgering en in het verlengde daarvan in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd.