Over SUN Weert

Het bestuur

Het bestuur van SUN Weert bestaat uit de volgende personen:

  • Ger Verstegen, voorzitter
  • Antoinette Roos, secretaris
  • Jan Karel Jobse, penningmeester
  • Harry Coolen, algemeen bestuurslid
  • Sylvia Kuipers, algemeen bestuurslid

De staf

De staf bestaat uit een betaalde medewerker.

  • Ellis Pustjens, coördinator

Beleidsplan 2020-2022

Het beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop onze organisatie het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Hier tref je het beleidsplan 2020-2022 aan.

Privacyverklaring

SUN Weert hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd. Hier vind je onze privacyverklaring.

Integriteitsprotocol

Stichting Urgente Noden Weert is een instelling, die de status van algemeen nut beoogde instelling (ANBI) heeft verkregen. In het kader van de richtlijnen voor het verkrijgen van deze status dienen bestuursleden en medewerkers te voldoen aan de door de overheid vastgestelde integriteitseisen. Hier is ons integriteitsprotocol te lezen.

Jaarverslagen

In onze jaarverslagen leggen wij verantwoording af voor onze activiteiten in het afgelopen jaar. Omdat we begin 2020 zijn gestart, zijn er nog geen jaarverslagen opgemaakt.