Doelstelling

Bij SUN Weert (Stichting Urgente Noden Weert) hebben we als doel om financiële steun te verlenen aan mensen die, ongeacht de oorzaak, de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. We geven hulp aan mensen die tussen wal en schip dreigen te raken.

Wanneer?

We helpen mensen die geen beroep (meer) kunnen doen op een uitkering, aanvullende uitkering of enige andere wettelijke regeling. Kortom, onze doelgroep betreft die mensen waarvoor de hulpverlening vanuit de gemeente of het Rijk onvoldoende is. Het blijkt dat een relatief klein bedrag voor deze mensen vaak het verschil betekent tussen enerzijds een uitzichtloze situatie of anderzijds nieuw perspectief en de moed om door te gaan. Dit bereiken in het leven van mensen is waarvoor we ons inzetten bij SUN Weert.

Waar komt het geld vandaan?

SUN Weert heeft geen eigen middelen. Om haar doelstellingen te kunnen realiseren is zij afhankelijk van donaties van anderen. Dat kunnen bijdragen uit fondsen zijn, maar ook particulieren of serviceclubs en organisaties kunnen een financiële bijdrage leveren.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden om SUN Weert financieel te ondersteunen? Neem gerust contact met ons op via info@sunweert.nl.

De gemeente Weert ondersteunt ons met een subsidie voor de kantoor- en personeelskosten.