Aanvragen

Basisvoorwaarden voor het indienen van een aanvraag:

Aanvraag moet ingediend worden door een professionele hulpverlener.

Cliënt is woonachtig in de gemeente Weert.

Er moet sprake zijn van financiële urgente nood.

Alle andere voorliggende voorzieningen zijn bekeken/afgewezen of zijn niet tijdig beschikbaar.

Een eventuele gift moet voorkomen dat mensen verder in de problemen raken/perspectief bieden voor de toekomst.

Het betreft eenmalige kosten, structurele kosten vergoeden wij niet.

 

Stappenplan

Hieronder de belangrijkste stappen op een rij:

  1. Lees de websitepagina’s Voor wie? en lees deze pagina.
  2. Doe de Quick scan. Indien de Quick scan uitwijst dat de cliënt niet in aanmerking komt voor een gift, dan kun je alsnog contact opnemen met ons bureau voor overleg.
  3. Als de uitkomst van de Quick scan positief is en je aanvraag voldoet aan de voorwaarden, vul dan het digitale Aanvraagformulier in en stuur eventueel bijlagen mee. Het invullen van het aanvraagformulier is eenvoudig. Een nog niet volledig ingevuld formulier kun je tussentijds opslaan en later weer inladen.
  4. Je krijgt een reactie van de bureaumedewerker.
  5. Indien een gift wordt toegekend, wordt deze die uitbetaald aan de aanvragende instelling of de leverancier. Wij betalen nooit rechtstreeks aan de inwoner. Controleer na de definitieve toekenning of het geld is gestort op de betreffende rekening.

 

Privacyreglement

De privacyverklaring van Stichting Urgente Noden Weert vind je hier.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag kan uitsluitend worden ingediend door middel van ons digitale aanvraagformulier, zie de knop op deze pagina.

Wat vragen we? De personalia van de cliënt, de financiële hulpvraag/hulpvragen en een gemotiveerde toelichting. Indien van toepassing worden aanvullende documenten digitaal bijgevoegd. Denk hierbij aan een offerte of begroting van hetgeen waarvoor de gift bestemd is.

We kunnen op korte termijn een besluit nemen over de aanvraag, als alle benodigde informatie aangeleverd is. Bij hoge urgentie kan dit zo nodig al binnen 24 uur met uitzondering van weekenden en feestdagen.

Indien een gift wordt toegekend, zal deze worden uitbetaald aan de aanvragende instelling en niet rechtstreeks aan de inwoner. Als er sprake is van bewindvoering, kunnen we de gift op de beheerrekening van de inwoner storten.